Nota prawna

E-manufactura Sp. z o .o. z siedzibą w Warszawie (02-729), przy ulicy Rolnej 159A wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VII Wydział Gospodarczy (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS0000360691; NIP 5213572668.
E-manufactura Sp. z o.o. prowadzi tę stronę dla celów rozrywkowych, umożliwiając przeprowadzenie rozmowy on-line za pośrednictwem autorskiego oprogramowania umieszczonego na stronie www.porozmawiajzmikolajem.pl. Materiały prezentowane na tej stronie mogą być pobierane tylko w celach realizacji zamówionej usługi (nie dotyczy materiałów wykorzystywanych przez dziennikarzy).
Bez upoważnienia udzielonego na piśmie przez E-manufactura Sp. z o.o. żaden użytkownik serwisu nie jest uprawniony do rozprowadzania, przesyłania czy też modyfikowania oraz zamieszczania na innych stronach, bądź wykorzystywania w inny sposób niezgodny z Regulaminem Serwisu danych, treści, obrazów, plików audio czy też video w celach innych niż realizacja zawartej w Serwisie usługi.
Dostęp do strony oznacza wyrażenie zgody na następujące warunki i zastrzeżenia:
Logo „porozmawiajzmikolajem”, strona graficzna: „serwisu” są chronione prawem autorskim. Wszystkie informacje lub/oraz materiały, jakie można zobaczyć lub przeczytać na tej stronie, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, są chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej i nie mogą być wykorzystywane przez użytkowników bez wcześniejszej zgody E-manufactura Sp. z o.o. lub/oraz osób trzecich uczestniczących w tworzeniu tej strony. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, E-manufactura  Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść, jak również za politykę w zakresie ochrony poufności lub/oraz funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron lub/oraz witryn, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszej witrynie internetowej.
Ograniczenie odpowiedzialności
E-manufactura Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem dostępu lub/oraz korzystania z tej witryny internetowej. Nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do tej witryny, korzystaniem z niej lub pobieraniem z witryny jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, obrazów lub/oraz plików wideo lub audio. Zabronione jest dostarczanie do serwerów E-manufactura Sp. z o.o. materiałów, danych, tekstów, obrazów lub/oraz plików wideo lub audio zawierających treści lub materiały naruszające obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, jak również naruszające prawa osób trzecich. E-manufactura Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie do jej serwerów takich treści lub materiałów.
Dane osobowe
Dane osobowe, takie jak przykładowo nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, które zostaną nam udostępnione do przetwarzania przez użytkownika, będą przez nas wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w POLITYCE PRYWATNOŚCI (dostęp za pośrednictwem naszej witryny).
Zmiany warunków i zastrzeżeń
E-manufactura Sp. z o.o. może w dowolnym czasie wprowadzać zmiany do treści niniejszej Noty prawnej, aktualizując informacje zamieszczone na tej stronie. Ponieważ takie zmiany są dla Ciebie wiążące, powinieneś okresowo odwiedzać tę stronę, by zapoznać się z aktualną treścią Noty prawnej.